هميشه رفتن بهترين نيست     هميشه ماندن آن حضور ناب نيست  گاهی ميان ماندن و رفتن هيچ فرقی نيست                                 دلتنگيم                                              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
                          سر عشق عشق يعنی مستی و ديوانگی                           عشق يعنی با جهان يگانگی عشق يعنی شب نخفتن تا سحر                        عشق يعنی سجده ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
خدايا خدايا خدايا تو اين دنيای بزرگی   ببين    می خواستيم ميخواستيم    می خواستيم مثل اين روزو نبينيم   که ديديمش    ناگهان ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 6 بازدید
آذر 84
5 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
7 پست