نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد: نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت وای مشتاقم گلويم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازيگوش او يکريزو پی در پی دم گرم نقوش را بفشارد تا مگر خواب آشفتگان را آشفته تر سازد بدين سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید