غم را دوست دارم چون اشک دل است .... اشک را دوست دارم چون گواه دل است ....دل را دوست دارم چون محبت را به من آموخت !!!محبت را دوست دارم چون تو را دوست دارم.... و تو را دوست دارم بي آنکه بدانم چرا؟؟؟؟ و حالا تو به من بگو چرا؟؟

        ....................................................................................                       

    ميگن آدم بايد براي رسيدن به عشقش از تمام دنيا بگزره... ولی تو که دنياي منی چطوری ازت بگزرم؟!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید